Det etableres en kunstisbane på Strømmbanen som ligger nord for Svelvik ungdomsskole.

I tillegg til kunstisbanen skal det etableres et kunstgressdekke, en basketballflate og 60 meters løpebaner på samme område. I tilknytning til banen skal det også bygges et bygg til kjøleanlegget, en garasje/lager og en tribune.

Arealet på banen er 30 x 60 meter, som gir 1 800 m2 effektiv isflate/spillflate.

Utvendige arbeider er planlagt ferdigstilt 15. mai 2020.

Varmegjenvinning fra kuldeanlegget

Det tilrettelegges for å kunne utnytte overskuddsvarmen til varmt tappevann og bygningsoppvarming i Strømm idrettshall og i Svelvik samfunnshus.

Kontaktopplysninger til prosjektleder

Nina Nilsen Åshaug
Mobil 950 20 226
E-post: