Prosjektet Fjell 2020 omfatter rehabilitering og utvidelse av Fjell skole samt etablering av ny flerbrukshall og aktivitetshus.

Flerbrukshall og aktivitetshus er etablert på øvre Fjell platå med direkte tilknytning til torget og inkluderer arealer for «Arena Fjell» (bydelsbibliotek, ungdomsklubb og bydelsaktiviteter) samt flerbrukshall med garderober.

Flerbrukshall/aktivitetshus ble ferdigstilt juli 2019 og skolebygget ferdigstilles til årsskiftet 2019/2020. Rehabiliteringsarbeider ved den gamle gymsalen og utearealene vil være ferdig i løpet av 2020.

Det er i prosjektet inkludert et anlegg for lagring av solenergi i varmebrønner for bruk i perioder hvor effektbehovet er stort. Prosjektet er omtalt som GeoTermos og er et forskningsprosjekt som er støttet av Enova.