Fjellhagen – erstatningsbarnehage og Fjell torg

Som følge av byggingen av nytt Aktivitetshus/flerbrukshall på Fjell, vil Fjellhagen barnehage reetableres i dagens bydelshus. Arealene skal rehabiliteres og tilrettelegges for samlokalisert drift av barnehage og Fjell Helsestasjon.

Prosjektet gjennomføres i to faser. Fase 1 omfatter totalt ca. 1 500 m2 innvendig ombygging av eksisterende bydelshus samt uteanlegg for barnehagen og vil avsluttes etter at barnehagen flytter inn i sine nye lokaler. Fase 2 vil innebære rivning av de gamle barnehagebyggene og etablering av ny Fjell torg.

Prosjektet er under gjennomføring. Fjell Helsestasjon har flyttet til midlertidige lokaler på Konnerud mens byggearbeidene pågår. Fjellhagen barnehage fortsetter driften i dagens lokaler.

Innvendige ombyggingsarbeider for fase 1 er igangsatt og forventes ferdigstilt sommeren 2020. Det er varslet noen 4-6 ukers forsinkelser på grunn av pandemien. I tillegg må det det regnes med forsinkelser for uteanlegget og fase 2.

Økonomi byggeprosjekt: Det er avsatt 39,5 millioner kroner, eksklusiv inventar og utstyr til prosjektet.

Økonomi uteanlegg: Det er forutsatt at 8 millioner kroner i utomhus arbeider ved Øvre Fjell Torg dekkes som del av finansieringen av Fjell Almenning.