Gang og sykkelvei i Øvre Storgate

Drammen kommune bygger ny gang- og sykkelvei i Øvre Storgate.

Både gående og syklende kan se frem til at det blir en tryggere og hyggeligere trasé langs Drammen Park, Parktunet barnehage og resten av den gamle trehusbebyggelsen i Øvre Storgate frem til Øvre Sund bru. Der kan man fortsette ferden på allerede eksisterende gang- og sykkelvei.

Anlegget vil ferdigstilles i to etapper:

  1. Fra Park Hotell til Dronninggata – ferdigstilles i november 2020
  2. Fra Dronninggata til Øvre Sund bru – ferdigstilles i juni 2021

Øvre Storgate oppgraderes med:

  • 380 meter gang- og sykkelvei
  • Kiss and ride (av- og påstigning til Parktunet barnehage)
  • Ny belysning med 18 armaturer
  • 210 meter ny vannledning
  • Nye sluk og kummer

Byggherre: Drammen kommune ved Utbygging og Infrastruktur

Projektleder: Stein Mathisen,  stein.mathisen@drammen.kommune.no

Byggeleder: Kjell-Einar Eriksrud Asmyhr, Kjell.Einar.Eriksrud.Asmyhr@drammen.kommune.no

Entreprenør: Kaare Mortensen Buskerud AS

Vi ber om forståelse for ulemper i byggeperioden!