Langeløkka barnehage - nybygg og utvidelse

Barnehagen fikk i 2017 pålegg av Arbeidstilsynet om å løse flere forhold knyttet til arbeidsplasser og arbeidslokalene.

Arbeidstilsynet ga pålegg om å løse følgende forhold:

  • Utforming og innredning
  • Garderobe
  • Rom for renholdsutstyr
  • Tørkerom

Tidligere Nedre Eiker kommune søkte om utsettelse av frist for en endelig løsning av forholdene og løste dem midlertidig i moduler. Videre er det utredet forskjellige alternativer for å løse avvikene. Ingen av tiltakene er satt i bestilling i tidligere Nedre Eiker kommune. Arbeidstilsynet har gitt en ny frist for fortsatt drift i midlertidige paviljonger. Ny frist er 29. januar 2021.

Status for prosjektet

Det bør gjøres en ny vurdering av behovet for barnehage på Langløkka basert på barnehagebehovsanalysen, samt en overordnet prioritering av barnehagene i Drammen før en går videre med et eventuelt byggeprosjekt på Langløkka barnehage.

Det søkes ny forlengelse av dispensasjoner til fortsatt barnehagedrift i moduler, både til Arbeidstilsynet og til bygningsmyndighetene forhold til PBL.