Langeløkka barnehage - nybygg og utvidelse

Barnehagen fikk i 2017 pålegg av Arbeidstilsynet om å løse flere forhold knyttet til arbeidsplasser og arbeidslokalene.

Det pågår utbedring av lokalene og arbeidene vil være ferdig til oppstart av nytt barnehageår i 2023.

Tilbygget vil for øvrig få solceller på taket.