Langeløkka barnehage - nybygg og utvidelse

Barnehagen fikk i 2017 pålegg av Arbeidstilsynet om å løse flere forhold knyttet til arbeidsplasser og arbeidslokalene.

Arbeidstilsynet ga pålegg om å løse følgende forhold:

  • Utforming og innredning
  • Garderobe
  • Rom for renholdsutstyr
  • Tørkerom

Tidligere Nedre Eiker kommune søkte om utsettelse av frist for en endelig løsning av forholdene og løste dem midlertidig i moduler. Det pågår nå utbedring av barnehagen.