Som følge av plassmangel ved skolen, ble det i Drammen kommunes økonomiplan for 2021–2024 bevilget midler til utvidelse med to nye klasserom og ett nytt grupperom.

Prosjektet vil bli gjennomført som totalentreprise ved Haandverkerne AS. Fordi det er vanskelig å utføre arbeidene ved skolen når elevene er tilstede, vil arbeidene i hovedsak bli utført i løpet av skolens sommerferie.

  • Byggestart: 19. mai 2021
  • Ferdigstillelse: august 2021

Støyende arbeider

Det vil i størst mulig grad bli lagt til rette for å skåne skole og naboer for støy i forbindelse med byggearbeidene, men det må påregnes noe støy i forbindelse med oppstart av prosjektet, da det skal utføres rivearbeid på følgende tidspunkter:

  • Onsdag 19. mai fra 14.00 til kl. 21.00

  • Torsdag 20. mai fra 14.00 til kl. 21.00

  • Fredag 21. mai fra kl. 13.00 til kl. 21.00

  • Lørdag 22. mai fra kl. 08.00 til kl. 16.00

  • Tirsdag 25. mai fra kl. 14.00 til kl. 21.00

Vi beklager eventuell ulempe som måtte oppstå for beboere i området i byggeperioden.

Prosjektleder Haandverkerne AS: Bjørn Davidson Hamre, Bjorn.Davidson.Hamre@ncc.no

Prosjektleder Drammen Eiendom KF: Øyvind Mathisen, oyvind.mathisen@drammen.kommune.no