Prosjektet ved Ulverud startet opp i 2019 og skal være ferdig i juni 2020. Foreløpig følges planlagt fremdrift.

Ulverudgata ligger i Solbergelva. Her blir det lagt nytt avløpsnett og vannledninger blir skiftet ut. Området manglet kommunalt avløpsnett og det er mange boliger med septiktanker som vi nå blir koblet på avløpsnettet.

Prosjektleder: Johanne Stake

Byggeleder: Runar Sundal