Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut ved Gamle Kirkeplass – i området Hauges gate, Amtmand Bangs gate.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, samt skifte ut dårlige stikkledninger. Overflaten reetableres.

Det blir både graving og arbeid uten graving for utførelse av prosjektet. Prosjektet er siste del av et større område, for å sikre separering av kloakk og overvann fra hele området.

  •  Anleggsstart: 06/2020
  • Anleggsslutt: 10/2020

Prosjektleder: Stein Mathisen, tlf. 907 69 353
Byggleder: Runar Strand, tlf. 906 41 041