Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i området Rådhusgata/Amtmand Bloms gate.

Arbeidet går ut på utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger og separere kloakk- og overvann. Dårlige stikkledninger skal også skiftes ut.

Anleggsstart: 2020
Anleggsslutt: 08/2020 

Prosjektleder: Stein Mathisen

Byggeleder: Kjell-Einar Eriksrud Asmyhr