Renovering og etablering av overbygg på kommunens pumpestasjoner.

Arbeidet går ut på å oppgradere dagens kloakk-pumpestasjoner.

Tredje fase med 10 pumpestasjoner er ferdig utført. Pumpestasjonen på Merket har fått nytt overbygg og de 9 resterende er pusset opp innvendig.

I perioden januar til mai 2020 vil pumpestasjonen på Rundtom bli oppgradert.

Fase 4 i prosjektet kommer så til sommeren 2020.

Prosjektleder: Tor Martinsen (tlf. 902 08 594)
Byggeleder: Runar Langum (tlf. 905 39 608)