Spiralen utbedres. Den skal bli sikrere og tørrere, med oppdaterte tekniske løsninger på ventilasjon, lys, styring og overvåkning.

Arbeidet i Spiralen startet sommeren 2019, og tunnelen ble stengt for publikum 2. januar.  Spiralen skulle etter planen være stengt fram til 18. juli, men på grunn av koronasituasjonen vil tunnelen trolig være stengt til 1. august. Etter det vil tunnelen være åpen dagtid. Publikum kan da kjøre i tunnelen mellom 06.00- 21.00, men det vil fortsatt jobbes om natten fram til november/desember 2020.

I hovedsak vil arbeidet sørge for bedre lys, bedre sikring, bedre signalforhold, bedre ventilasjon og nytt dekke. De mest synlige utbedringene vil først komme til syne de siste månedene før åpningen.

starten av Spiralen i anleggsperioden. mørkt og vått
BILDE: Det pågår arbeid døgnet rundt i Spiralen helt fram til juli.

Ofte stilte spørsmål om Spiralen

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for Spiralen-oppgraderingen var et tilsyn brannvesenet hadde i tunnelen i 2014. I tilsynsrapporten sto det: "Eier kunne ikke dokumentere at objektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann".

Kommunen startet dermed et forprosjekt i 2015, og detaljprosjektering i 2018. Bestillingen ble utvidet til også å omfatte effekter i tunellen som skal øke attraktiviteten til Spiralen. Nå er arbeidet godt i gang.

Barnehagen på Spiralen er midlertidig flyttet til Sturlahuset. Det er satt opp ekstra brakker/lavo, slik at barnehagen kan drives her i perioden januar-juli 2020.

Dette skal gjøres i 2020:   

 • sikring med bolter og sprøytebetong
 • vann- og frostsikring på de områdene det renner mest vann
 • nytt overvann, drensystem, samt banketter med teknisk infrastruktur
 • brannventilasjon
 • oppsetting av tre tekniske bygg som leverer strøm og styring
 • det blir ny belysning, ledelys, nødnett, nødstasjoner, nødstrøm 
 • tunnelen koples opp og overvåkes av veitrafikksentralen
 • havarinisjer etableres og utvides 4G-mobildekning, klargjort for 5G

Synlige endringer i Spiralen

Mye av arbeidet som gjøres i året som kommer, vil ikke synes særlig godt. Kabler, ledninger, drenering, fjellbolting og frostsikring vil man ikke se. Det som vil synes er lyssatte felt i med lysstriper av ulike farger i hver etasje og  fotavtrykk fra trollet i vegger og tak av tunellen med reflekterende effekter. 

Brage spiraltroll skal flyttes til barnehagen på Spiraltoppen, slik at trollene som var der i 1961 får flytte inn i Spiralen igjen.

Siden troll ikke tåler dagslys vil de bli lyssatt med farget lys som troll liker godt. Trollet  i tunnelen, skal demonteres og flyttes til Klokkergaarden naturbarnehage på Spiraltoppen.

 • Anleggsstart: 06/2019
 • Anleggsslutt: 11/2020 

Prosjektleder: Heidi Strandvik, tlf: 414 17 454

Aktuelle saker om Spiralen:

Dette skal gjøres i Spiralen

Spiralen stenges fra 2. januar

 

Fakta om Spiralen

Spiralen ble bygget i perioden 1953-1961 etter en ide fra byingeniør Eivind Olsen.
Innkjørselen til Spiralen ligger i et opprinnelig steinbrudd. Drammen skulle i 1950-årene anlegge to nye gater, Rosenkrantzgata og Bjørnstjerne Bjørnsons gate, og trengte store mengder stein til anleggene. Byingeniør Eivind Olsen kom med ideen om å gjøre  steinbruddet til en attraksjon og samtidig mindre skjemmende ved å sprenge en spiraltunnelen innover i berget. Spiralen åpnet til Drammens byjubileum i 1961. 

 • lengde: 1650 meter
 • stigning 10%
 • 6,5 runder
 • diameter: 70 meter
 • høyde mellom etasjene: ca. 20 meter
 • bredde åpning: ca. 9 meter
 • utsprengt høyde er ca. 4.5 meter på det høyeste og minkende ned mot veggene
 • utsprengt bredd er ca. 9 meter