Etter over ett år med arbeider, har nå Spiralen fått sin oppgradering. Spiralen er blitt sikrere, tørrere og har fått oppdaterte tekniske løsninger for ventilasjon, lys, styring og overvåkning. I tillegg har lyssetting og en trollfamilie gjort turen opp til en hyggelige kjøretur.

 

12. desember 2020 ble tunnelen åpnet offisielt av ordfører Monica Myrvold Berg. Det foregikk digitalt. 

Her kan du se og høre ordførerens tale:

Ofte stilte spørsmål om Spiralen

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for Spiralen-oppgraderingen var et tilsyn brannvesenet hadde i tunnelen i 2014. I tilsynsrapporten sto det: "Eier kunne ikke dokumentere at objektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann".

Kommunen startet dermed et forprosjekt i 2015, og detaljprosjektering i 2018. Bestillingen ble utvidet til også å omfatte effekter i tunellen som skal øke attraktiviteten til Spiralen.

Fra starten av Spiralen i anleggsperioden, mørkt og vått.
BILDE: Slik så det ut da det pågikk arbeid døgnet rundt i Spiralen.

Dette er gjort 

 • sikring med bolter og sprøytebetong
 • vann- og frostsikring på de områdene det renner mest vann
 • nytt overvann, drensystem, samt banketter med teknisk infrastruktur
 • brannventilasjon
 • oppsetting av tre tekniske bygg som leverer strøm og styring
 • det blir ny belysning, ledelys, nødnett, nødstasjoner, nødstrøm 
 • tunnelen koples opp og overvåkes av veitrafikksentralen
 • havarinisjer etableres og utvides
 • 4G-mobildekning, klargjort for 5G
 • Legge til rette for kjøring av automatisert el-buss

Det vil fremdeles være begrensninger i høyde på 3,5 meter som tidligere. Tunnelåpningen vil ikke bli utvidet. Mange har ønsket å kjøre turistbusser opp til toppen. For å få til dette måtte tunnelen økes både i høyde og bredde, noe som er teknisk svært krevende blant annet på grunn av Spiralens unike utforming med kort avstand mellom etasjene og liten radius i svingene.

Synlige endringer i Spiralen

Mye av arbeidet som gjøres vil ikke synes særlig godt. Kabler, ledninger, drenering, fjellbolting og frostsikring vil man ikke se. Det som vil synes er lyssatte felt med lysstriper av ulike farger i hver etasje og  fotavtrykk fra trollet i vegger og tak av tunellen med reflekterende effekter. 

Brage spiraltroll skal flyttes til barnehagen på Spiraltoppen, slik at trollene som var der i 1961 får flytte inn i Spiralen igjen. Siden troll ikke tåler dagslys vil de bli lyssatt med farget lys.

 • Anleggsstart: 06/2019
 • Anleggsslutt: 12/2020 

Prosjektleder: Heidi Strandvik

Fakta om Spiralen

Spiralen ble bygget i perioden 1953-1961 etter en ide fra byingeniør Eivind Olsen.
Innkjørselen til Spiralen ligger i et opprinnelig steinbrudd. Drammen skulle i 1950-årene anlegge to nye gater, Rosenkrantzgata og Bjørnstjerne Bjørnsons gate, og trengte store mengder stein til anleggene. Byingeniør Eivind Olsen kom med ideen om å gjøre  steinbruddet til en attraksjon og samtidig mindre skjemmende ved å sprenge en spiraltunnelen innover i berget. Spiralen åpnet til Drammens byjubileum i 1961. 

 • lengde: 1650 meter
 • stigning 10%
 • 6,5 runder
 • diameter: 70 meter
 • høyde mellom etasjene: ca. 20 meter
 • bredde åpning: ca. 9 meter
 • utsprengt høyde er ca. 4.5 meter på det høyeste og minkende ned mot veggene
 • utsprengt bredd er ca. 9 meter
 • Åpningstid: 06.00-23.00