Ofte stilte spørsmål om Spiralen

En utvidelse av tunnelløpet har vært vurdert i planleggingsfasen. Spiralen har en unik geometri med ca. 20 meter mellom de 6,5 "etasjene". Videre er diameter i Spiralen ca. 70 meter.

Den har en variabel høyde i midten av kjørebanen på 4–4,5 meter, en variabel bredde mellom 7–7,4 meter og en minimumshøyde på 3,5 meter i hele bredden.

For å få opp høye busser, må det ikke bare utvides i høyden, men også i bredden for at to busser skal kunne møtes. I ytterkurven er det en sjakt som tangerer hver etasje hele veien fra bunn til topp. Det er derfor umulig å utvide ytterkurven. En utvidelse innover vil gi enda skarpere svingradius.

Utvidelse av tunellen er ansett som svært teknisk krevende på grunn av den nevnte geometrien. Videre har Spiralen en unik historie og utrykk som det er viktig å ivareta på best mulig måte.

Når totaliteten ble vurdert med hensyn på teknisk løsning, hensiktsmessighet, historie og økonomi så ble ulempene ved en utvidelse av profilet ansett som større enn fordelene.

Spiralen ble bygd mellom 1953 og 1961, etter det som var den tidens standard. Etter den tid har den blitt oppgradert med noe fjellsikring, det har blitt lagt asfalt, byttet lysanlegg og skilter, men i hovedsak har tunellen framstått slik den gjorde i 1961.

Brannvesenet utførte i 2014 tilsyn i Spiralen. I brannvesenets tilsynsrapport kom det frem følgende avvik;

  • Eier kunne ikke dokumentere at objektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

Med bakgrunn i tilsynsrapporten fikk kommunens i oppdrag å se på hvilke regelverk som gjelder for Spiralen, og hvilken sikkerhetsutrustning som kreves for tunnelen for å oppfylle et nødvendig sikkerhetsnivå. Prosjektet som gjennomføres nå består derfor av en sikkerhetsmessig og en bygningsmessig oppgradering av tunnelen.

Ja, det er rømningsvei i Spiralen.

Omtrent midt i Spiralen er det en rømningstunnel som kommer ut på Thurmans veg et par hundre meter overfor Åspaviljongen.

Det er ikke heis i tunnelen, og det vil heller ikke bli heis i midten i denne omgang.

Da Spiralen ble bygd ble det sprengt ut ei sjakt som tangerer ytterkurven i tunnelen. Denne sjakta er ca. 24 m2 de første 140 høydemetrene og ca. 1,5 m2 de siste 20 meterne av tunnelen.

Det har blitt vurdert å bruke sjakta som brannventilasjonssjakt men på grunn av tilstanden til sjakta med mye løst fjell og farlige arbeidsforhold, ble dette ikke den valgte ventilasjonsløsningen.

Sjakta vil av blant annet de samme grunner heller ikke egne seg som heissjakt uten betydelige og omfattende sikringstiltak.

Til sammen, over flere år, er det bevilget 150 millioner kroner til Spiralenprosjektet og de to andre prosjektene som ble utløst av dette prosjektet. Dette omfatter blant annet bergsikring av fjellsiden ved nedre portal før oppstart av tunellarbeidene.