Utvidelse av Brandengen skole

Brandengen skole skal utvides med et nybygg på den tidligere bensinstasjonstomten.

Utvidelsen av Brandengen skole ble påbegynt i januar 2020. Etter flere forsinkelser grunnet konkurs hos entreprenør, nye anbudskonkurranser og pandemi ligger prosjektet an til ferdigstillelse innen skolestart høsten 2022.