Utvidelse av Brandengen skole

Brandengen skole skal utvides med et nybygg på den tidligere bensinstasjonstomten.

Brandengen skole skal utvides med 3 000 m2 nybygg vest for flerbrukshallen. Byggestart var 6. januar 2020. Ferdigstillelse av prosjektet var forventet våren sommeren 2021. I april ble det imildertid åpnet konkurs i boet til entreprenøren. Det er avklart at konkursboet ikke ønsker å tre inn i kontrakten og kontrakten er hevet.

Resterende arbeider for å ferdigstille skolen er utlyst i ny konkurranse. Det antas at byggearbeidene vil gjenopptas i desember 2020 og at skolen kan overtas i desember 2021.