Brandengen skole skal utvides med et nybygg på den tidligere bensinstasjonstomten.

Det er valgt totalentreprenør, og planlagt byggestart er i slutten av 2019. Nybygget er forventet å stå ferdig i januar 2021 mens utomhusanlegget ferdigstilles sommeren 2021.