Kommunens vann- og avløpsnett skiftes ut i området Verven, Spinnerigata og Iver Holters gate.

Arbeidet går ut på å sørge for utskifting av dårlige vann- og avløpsledninger, separere kloakk- og overvann, og skifte ut dårlige stikkledninger. Overflate reetableres.

Det blir gravearbeider i området under prosjekttiden.

Anleggsstart: 10/2019 
Anleggsslutt: 08/2020 

Prosjektleder: Stein Mathisen (907 69 353)
Byggeleder: Lars Harld Frågodt (918 47 159)