Ledergruppa i Drammen kommune.

Navn Stilling E-post Telefon
Elisabeth Enger Rådmann 908 40 804
Siri M. Skøien Dir. folkehelse, helse og miljø 958 15 857
Hege T. Rokke Dir. omsorg 995 11 477
Karen Tone Børsum Dir. utdanning 916 93 035
Trond Julin Dir. styring og eierskap 480 02 455
Kirsti Aas Olsen Dir. admin. og admin. effektivisering 974 96 625
Einar Jørstad Dir. kultur, by- og stedsutvikling 993 16 992
Fredrik Holtan Dir. utvikling og digitalisering 952 61 202

Pressebilder av rådmannen og ledergruppa