Ledergruppa i Drammen kommune.

Navn Stilling E-post Telefon
Elisabeth Enger Rådmann 908 40 804
Trond Julin Dir. styring og eierskap 480 02 455
Einar Jørstad Dir. samfunn 993 16 992
Fredrik Holtan Dir. utvikling og digitalisering 952 61 202

Pressebilder av rådmannen og ledergruppa