Bli med på #deledagen 12. juni

Mandag 12. juni, fra kl. 9–20, blir det åpent hus på Union Scene! Vi møtes for å tenke nytt sammen, dele erfaringer, praktiske eksempler og kunnskap. Det blir mange ulike aktiviteter, korte foredrag, panelsamtaler, kulturelle innslag og noe å bite i.

God oppvekst og godt liv i Drammen 

Hva er det som gjør det godt å vokse opp og leve livet i Drammen? Dette er utgangspunktet for årets #deledag, et arrangement i regi av Drammen kommune som er åpent for alle ansatte, samarbeidspartnere og innbyggere i kommunen.   

Program på hovedscenen

09.00–9.45 Velkommen v/Elisabeth Enger. Nærutvalgene, innbyggertorgene og Knutepunkt Strømsø. Hvordan utvikler vi framtida sammen i Drammen?  

11.0011.45 Bo godt hjemme. Eldreforsk, nytt botilbud på Helleristningen, panelsamtale. 

13.0013.45 Inkludering og samarbeid. Ungdomstorget, "Gutta leser!", bibliotekets betydning og velkomstbarnehagen. 

14.0014.45 Innledning v/Elisabeth Enger. Nærutvalgene, innbyggertorgene og Knutepunkt Strømsø. Hvordan utvikler vi framtida sammen i Drammen?   

15.0015.45 Bo godt hjemme. Eldreforsk, Villa Fredrikke og panelsamtale. 

17.0017.45 Medvirkning og samarbeid på nye måter. Megabandet, livsfortellingsarbeid, Småspor og Strømsø 2030 

19.0019.45 Kulturelle innslag og avslutning med Elisabeth Enger 

Folk å snakke med, ting å teste, stands 

 • First LEGO League – oppdage, utforske og utfordre  
 • Strømsø 2030helhetlig utvikling sammen 
 • Mestrings- og trygghetsskapende teknologi - for bedre livskvalitet 
 • VR-teknologi og helsefor kompetanseutvikling og opplevelser 
 • Fra ide til produkt – med Vestbygda skole 
 • Koding og lærerike leker for små oppfinnere – med Vestbygda skole 
 • Pride – med Gulskogen skole  
 • Framtidas skole – med Kjøsterud ungdomsskole 
 • RfDgjenvinning, bærekraft og innovasjon 
 • Vann og avløp - rent vann i dag og i framtida 
 • Lek og teknologi – med barnehager 
 • Frivilligsentralene - møte mellom mennesker 
 • Kulturskolesatellittene - Kulturskole for alle! 

Denne listen er ikke uttømmende. Det kommer mer!

Nytenkning sammen 

I 2. etasje vil vi sette søkelys på gode ideer og nytenkning som skjer i kommunen.  Det vil være et spennende program i Multisalene. Her kan du blant annet få høre om verktøy og metoder for innovasjon, smartbysamarbeid og hvordan vi kan bruke data i utviklingsarbeid fremover. Du kan også komme med dine innspill og tanker, for å bidra til utviklingen av kommunen vår. Det blir premier for gode forslag! 

Kultur, konserter og kos

 • Gla’koret og Harmoni – to av kommunenes demenskor synger 
 • Velkomstbarnehagen – synger, både på norsk og ukrainsk 
 • Odd Myklebust – tar oss med på et historisk tilbakeblikk 
 • EstherOrkester – illustrerer og synger 
 • Attic – danser  

Dette er heller ikke en uttømmende liste, det blir mer kultur! 

Gjennom hele dagen blir det småretter og drikke, god stemning og mange muligheter til å dele kunnskap og erfaringer og tenke nytt, sammen! 

Velkommen!