Korona

USHT Viken (Buskerud) har et stort fokus på kompetanse for å sikre forsvarlige tjenester i alle faser av pandemien. Informasjon om endret tilbud, tilgjengelighet og aktiviteter formidles fortløpende på denne siden. I tillegg vil vi sikre informasjonsflyt direkte til våre kommunekontakter og styringsgruppe om prosessen i dette arbeidet.

USHT Viken (Buskerud) vil i større grad tilpasse mer spesifikke kompetansetiltak knyttet til covid-19, innenfor våre innsatsområder som er knyttet til:

•Tjenester innen institusjon og hjemmetjenester

•Personer med demens

•Personer med utviklingshemming

•Personer med psykisk helse og rus-problematikk

•Kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhet