USHT Viken (Buskerud) har hatt sterkt redusert kapasitet de siste ukene grunnet beredskapsarbeid i egne kommuner knyttet til korona-pandemien. Vi har nå begynt å gjenoppta aktiviteten, da arbeidet i kommunene, knyttet til kontinuitetsplanene, har et stort fokus på kompetanse for å sikre forsvarlige tjenester i alle faser av pandemien.

USHT Viken (Buskerud) vil i større grad tilpasse mer spesifikke kompetansetiltak knyttet til covid-19, innenfor våre innsatsområder som er knyttet til:

•Tjenester innen institusjon og hjemmetjenester

•Personer med demens

•Personer med utviklingshemming

•Personer med psykisk helse og rus-problematikk

•Kontinuerlig forbedringsarbeid og pasientsikkerhet

Informasjon om endret tilbud, tilgjengelighet og aktiviteter formidles fortløpende på denne siden. I tillegg vil vi sikre informasjonsflyt direkte til våre kommunekontakter og styringsgruppe om prosessen i dette arbeidet.