Utviklingsposten

Utviklingsposten er et informasjonsskriv som gir veiledning til kommunene i Buskerudområdet. Temaer er knyttet til USHT sitt mandat fra Helsedirektoratet, og et pådriverledd for implementering og forbedring i forhold til nasjonale retningslinjer og føringer