Formidling av ABC opplæring

USHT Viken (Buskerud) er underleverandør av ABC-opplæringen fra Aldring og helse og gir informasjon og tilbud om de ulike ABC-løpene. Her vil du finne presentasjoner og veiledningsmateriell tilknyttet ABC-opplæringen

Mål

  • Generelt kompetanseløft og kvalitetsutvikling på tvers av fagområder i kommunehelsetjenesten. Hovedsakelig relevant for assistenter og helsefagarbeidere.
  • Koordinere oppstart- og sluttseminar knyttet til de ulike permene i ABC-opplæringen, basert på kommunenes innrapporterte behov.
  • Mål, formål og ABC-kontaktenes oppgaver.

Film om ABC-opplæringen