Midlertidig stenging av eiendomsregister og grunnbok i desember. Mer info: https://www.nyedrammen.no/aktuelt/nye-gardsnummer-og-midlertidig-stenging-av-eiendomsregister-og-grunnbok/

Oppmåling av eksisterende grenser

Hvis grensemerke for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille nymerking av eiendomsgrensen. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Nymerking av eksisterende grense

  • Send bestilling til kommunen.
  • Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Saksbehandlingstid

Nymerking av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Klarlegging av eksisterende grense

  • Send bestilling om oppmålingsforretning til kommunen.
  • Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.