Oppmåling av eksisterende grenser

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille nymerking av eiendomsgrensen(-e). Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Nymerking av eksisterende grense

  • Send bestilling til kommunen.
  • Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Saksbehandlingstid

Nymerking av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Klarlegging av eksisterende grense

  • Send bestilling om oppmålingsforretning til kommunen.
  • Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.