Midlertidig stenging av eiendomsregister og grunnbok i desember. Mer info: https://www.nyedrammen.no/aktuelt/nye-gardsnummer-og-midlertidig-stenging-av-eiendomsregister-og-grunnbok/

Uteareal til eierseksjon

  • Dersom en eller flere seksjoner i et sameie skal eksklusive råderett over del av utearealet, skal det holdes oppmålingsforretning over utearealet.
  • Det samme gjelder når uteareal til eierseksjon endres. Rekvisisjon av  oppmålingsforretning skal følge seksjoneringsbegjæringen.
  • Grensene for utearealet må tydelig fremkomme av målholdig situasjonskart.
  • Unntak fra krav om oppmåling: Der uteareal til eierseksjon er entydig fastsatt med koordinater, og utearealets avgrensning er synlig i terrenget som entydig forlengelse av sameiets bygninger.