Skal du selge eiendom?

  • Informasjon som skal følge salgsoppgaven kan du bestille via Infoland. Her kan du bestille dokumenter, kart og annen systematisert informasjon som er nødvendig i forbindelse med omsetting av fast eiendom eller borettsandeler.

Ønsker du å bygge på eiendommen, eller endre eiendomsgrensene?

Ønsker du å finne planstatus på en eiendom?

 Leter du etter historiske og pågående bygge- og delesaker?

Hva er tinglyst på en eiendom?

  • Hos Tinglysingen finner du blant annet informasjon om hva som er tinglyst på en eiendom, og hvordan du skal tinglyse eller slette dokumenter.
  • Denne informasjonen kan du også bestille via Kartverkets nettløsning for informasjon fra matrikkelen Se eiendom
  • Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Hva slags informasjon inneholder matrikkelen