Tildeling og endring av adresse

 

  • Alle bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig virksomhet eller annen virksomhet som har et større publikum (idrettsanlegg, parkeringsanlegg, parker, og så videre), tildeles adresse av kommunen.
  • Nye vei- eller stedsnavn utløser ofte behov for adressering.
  • Det er viktig at adressene er logiske og at de benyttes - blant annet for at utrykningskjøretøy skal finne raskt fram.
  • Omlegging av veier og fortetting av boliger i eksisterende boligområder kan utløse behov for omadressering. Kommunen utarbeider da nye adresseplaner som sendes på høring til berørte eiere.
  • Har du ikke fått tildelt adresse eller ønsker endret adresse, vennligst ta kontakt med Kart og geodata.
  • Les mer om adresser på Kartverkets nettsider.