Alkoholsaker i Drammen kommune 2020 – 2024. Utkast til nye retningslinjer

I forbindelse med ny bevillingsperiode utformer Drammen kommune retningslinjer som danner grunnlag for kommunens behandling av enkeltvedtak etter alkoholloven.

Interesserte inviteres til å kommentere utkastet til nye retningslinjer.

Utkast til retningslinjer for alkoholsaker i Drammen kommune 2020-2024

Notat om redegjørelse, begrunnelse og bakgrunn – nye retningslinjer
for alkoholsaker i Drammen kommune - Bevillingsfornyelse 2020-2024

Innspill til Formannskapet fra Næringsutvalget til retningslinjer for alkoholsaker i Drammen.

Kommentar må sendes skriftlig til Drammen kommune.

E-post: kommunepost@drammen.kommune.no

Brev: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Vennligst merk e-post og brev med saksnr. 20/15366.

Frist for å gi kommentar er 3. august 2020.