Åpen høring om barnehagestruktur

Drammen kommune gjennomfører åpen høring om struktur og handlingsalternativer for kommunale barnehager. Høringsfrist er 1.mars.

Bakgrunn for høringen

Bakgrunn for høringen er forventet endring og nedgang i folketallet for barn i alderen 1-5 år i kommunen, og det vil bli behov for å nedskalere tilbudet i kommunale barnehager. Rådmannen har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for barnehageområdet, som inngår i denne høringen.

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning vedtok 8.februar å sende kunnskapsgrunnlaget med spørsmål ut på åpen høring. Hovedutvalget vil behandle saken på nytt i mars.

Send inn høringssvar

Alle som ønsker å sende inn høringssvar til denne høringen kan gjøre dette ved å:

Merk alle innsendte høringssvar med «Høringssvar barnehagestruktur. Sak: 21/09018»

  • Høringsfrist: 1.mars 2021

Les dokumentene til høringen