Åpne kontordager for kommunedelplan for Gulskogen Nord

Engasjert i byutviklingen på Gulskogen?

Bildet viser hovedgrepet, der man ser at det skal etableres en promenade langs jernbanen, forbindelse på tvers av nye felt, gatetun gjennom felt, sykkelvei langs Nedre Eikervei, ny grønnstruktur som kobler den nye jernbanepromenaden til elvepromenaden.
BILDE: Hovedgrepet for planen

Kommunedelplanen for Gulskogen Nord tilrettelegger for transformasjon fra industri til bolig. Planen skal også videreutvikle grønnstrukturen i området, og legger til rette for ny skole med tilhørende idrettsanlegg. Du kan nå si din mening om forslaget.

I forbindelse med offentlig ettersyn for kommunedelplan for Gulskogen Nord, inviterer Drammen kommune til åpen kontordag på Drammens bibliotek tirsdag 23. og onsdag 24. november – «drop in» mellom klokken 14:00 og 19:00. Her kan du få informasjon om prosessen og innholdet i planen, samt gi innspill og stille spørsmål.

Du kan finne saksdokumenter her. 

Velkommen!