Ønsker du å delta på dialogmøte om innovative helseløsninger med Vestre Viken helseforetak og Drammen, Lier og Asker kommune?

Vestre Viken med et pasientgrunnlag på 500.000 innbyggere skal bygge nytt sykehus. Nye Asker og Drammen kommune – to av de største kommunesammenslåingene i Norge samt Lier kommune bygger nye helsetjenester for fremtiden. Vil du møte noen av de som jobber med innovasjon og utvikling i disse organisasjonene? Meld deg på og få oppdatert informasjon om innkjøpsplaner og viktige satsningsområder.

I del 2 av møtet inviterer vi deg til å booke en-til-en møter med representantene fra de fire aktørene for å presentere din løsning. Del 1 av møtet gjennomføres på norsk. I Del 2 er det åpent for engelskspråklige møter.

  • Tidspunkt: 1. juni kl 09.00 til 12.00

Program

Del 1

  • 09:00 Velkommen til dialogmøte v/daglig leder i Norway Health Tech, Lena Nymo Helli
  • 09.10 Informasjon om viktige satsningsområder og planlagte anskaffelser hos: Vestre Viken, Drammen kommune, Lier kommune og Asker kommune.
  • 10:30 Om Helsehub samarbeidet og muligheter for samarbeid med industri i regionen vest for Oslo.
  • 10:40 Avslutning

Del 2

  • 10:40 Oppstart en-til-en møter med bedrifter
  • 12:00 Slutt en-til-en møter

Påmelding

Når du melder deg på, husk å angi samtidig hvilken aktør(er) du ønsker å ha en-til-en møter med. De som ønsker en-til-en møter bes om å gi en kort beskrivelse av egen løsning og ønsket tema for møtet. Du vil få beskjed om tidspunkt og praktisk gjennomføring av møtene tre dager i forkant av arrangementet.

Arrangører

Helsehub er et samarbeid for å stimulere til øket innovasjon i helsetjenesten. Partnere i samarbeidet er Vestre Viken, Drammen Kommune, Lier Kommune, Asker Kommune, Universitetet i Sørøst Norge, Viken fylkeskommune, Drammen Næringslivsforening, Kongsberg Innovasjon og Norway Health Tech.