På grunn av kommunesammenslåing og kommunestyrets vedtak av 22.09.2020 om nye retningslinjer for alkoholsaker i Drammen kommune, må det vedtas ny forskrift om åpningstid i serveringssteder. Forslag til ny forskrift om åpningstid i serveringssteder i Drammen kommune legges ut på høring.

Interesserte inviteres til å kommentere utkastet til forskrift om åpningstid i serveringssteder. Kommentaren må sendes skriftlig på e-post til eller per brev til Drammen kommune, pb. 7500, 3008 Drammen, merk med saksnr. 20/15366.

Frist for å gi kommentar er 4. november 2020.