Godkjente valglister til kommunestyrevalget

Valgstyret i Drammen kommune har 23.05.23 godkjent 17 listeforslag til kommunestyrevalget.

I valgstyrets møte 23. mai (sak 12/23) ble følgende listeforslag godkjent:

 • Alliansen - Alternativ for Norge
 • Arbeiderpartiet
 • Folk i Drammen
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Industri- og Næringspartiet
 • Konservativt
 • Kristelig Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Norgesdemokratene
 • Partiet Sentrum
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

I samsvar med valgloven § 6-7 er godkjente valglister lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunens nettside:

www.drammen.kommune.no/valglister

Valgstyret i Drammen kommune