Høring av temaplan for boligutvikling

Formannskapet vedtok i møte den 21.03.2023 at forslag til temaplan for boligutvikling skal sendes på høring. Høringen er åpen for alle. Høringsfrist er 08.05.2023.

Mål for temaplanen 

Målet for denne temaplanen er å bidra til at innbyggerne i Drammen skal ha gode steder å bo, også i framtiden. Temaplanen gir retning for kommunens boligpolitikk frem til 2033, og synliggjør hvordan kommunen kan ta en aktiv rolle i boligutviklingen i samarbeid med innbyggere og utbyggere.

Temaplanen omhandler den generelle boligutviklingen, den foreslår strategier som skal gi flere mulighet til å eie sin egen bolig, og den sier noe om hvordan kommunen kan hjelpe de som trenger bistand til å bo trygt og godt.

Les dokumentene som er på høring

Kommunen ønsker innspill til forslaget som nå foreligger. Alle som ønsker det, kan uttale seg om forslaget til temaplan for boligutvikling.

Delta på høringen

  • Høringsfrist er 8. mai 2023.
  • Høringsuttalelser merkes tydelig med «Uttalelse til temaplan for boligutvikling – sak 21/18558» og sendes Drammen kommune på e-post: kommunepost@drammen.kommune.no, eller som brev til Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen.
  •  Spørsmål om temaplan for boligutvikling kan stilles til kommunen på samme e-postadresse, eventuelt på telefon 32 04 00 00.