Høring: Forslag til skolerute for 2021-2022

Forslag til skolerute for grunnskolen i Drammen for 2021-2022 legges ut på offentlig høring. Høringen er åpen for alle, og frist for å sende inn høringssvar er 20.januar 2020.

Forslag til skolerute

Forslag til skolerute for 2021-2022 er nå ute på høring, og alle som ønsker å sende inn høringssvar har mulighet til det. Endelig skolerute for kommunale skoler i Drammen blir vedtatt i februar.

Sende inn høringssvar

Alle høringssvar merkes med «Høringssvar skolerute 2021-2022. Sak: 20/43111» og kan sendes til:

Høringsfrist

  • 20.januar 2021