Høring - Handlingsplan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker

Det gjennomføres nå en offentlig høring på forslag til handlingsplan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker.

Høringsinnspill

Handlingsplanen vil ha betydning for hvordan Drammen kommune utvikler sine tjenester, og har stor interesse for kommunens innbyggere og ansatte.

Det ønskes høringsinnspill på anbefalte strategier og tiltak som foreslås i planen.

Vedlegg

Vedlagt ligger følgende dokumenter tilknyttet handlingsplanen:

Send inn høringssvar

  • Høringen er åpen for alle
  • Høringsfrist: 23. januar 2023

Høringssvar sendes til:

  • E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
  • Brev: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen
  • Høringssvar merkes tydelig med: «Høringssvar. Handlingsplan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker" og hvem som avgir høringen.

Etter at høringsperioden er gjennomført vil rådmannen sammenfatte og vurdere høringsinnspillene, og legge handlingsplanen fram til endelig behandling våren 2023.