Høring om avtalevilkår for vann og avløp

Forslag til ny avtalevilkår for vann og avløp for Drammen kommune sendes ut til høring med høringsfrist 20. november.

Høringen gjelder avtalevilkår for Drammen kommune som erstatter avtalevilkår for tidligere Svelvik kommune, tidligere Nedre Eiker kommune og gamle Drammen kommune.

Avtalevilkårene gjelder for alle brukere av kommunale vannforsynings- og avløpstjenester. De regulerer rettigheter og plikter for kommunen som eier av hovedanlegg for vann og avløp og rettigheter og plikter for eier av sanitæranlegg i forbindelse med bruk, drift og vedlikehold av kommunale og private vann- og avløpsanlegg.

Høringsinnspill sendes til

kommunepost@drammen.kommune.no eller
Drammen kommune, Vann og avløp, Pb 7500, 3008 DRAMMEN.

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med Ole Anders Bakke
Telefon: 954 38 555
E-post: ole.anders.bakke@drammen.kommune.no