Forslag til ny gebyrforskrift for Drammen kommune sendes ut til høring med høringsfrist 20. november.

Høringen gjelder gebyrforskrift for nye Drammen kommune og erstatter tidligere forskrifter for tidligere Svelvik kommune, tidligere Nedre Eiker kommune og gamle Drammen kommune.

Gebyrforskrift for vann og avløp gjelder for alle brukere av kommunale vann- og avløpstjenester. De gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyr som skal betales for disse tjenestene.

Forskriften skal legge til rette for størst mulig forutsigbarhet ved beregning av gebyrene.

Høringsinnspill sendes til: e-post kommunepost@drammen.kommune.no eller
Drammen kommune, Vann og avløp, Pb 7500, 3008 DRAMMEN.

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med Ole Anders Bakke
Telefon: 954 38 555
E-post: ole.anders.bakke@drammen.kommune.no