Kartverket har reist navnesak for en del navn i Drammen kommune. Dette er navn som ikke har status som vedtatt i Sentralt stedsnavnregister (SSR).

SSR ble opprettet etter at Lov om stadnavn trådte i kraft i 1991.
Navnesaken blir reist for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk. Kartverket har sendt saken på lokal høring (pdf) til kommunen, jfr.§ 8 i lov om stadnavn.

Alle som ønsker å sende inn høringssvar har mulighet til det.
Virksomhet Geodata vil sammenstille uttalelsene og sende disse samlet til Språkrådet som behandler saken videre.

Aktuelle navn

Navn

Kart

Send høringssvar

Alle høringssvar merkes med «navnesaker Drammen 2020. Sak 20/48047» og kan sendes til:

  • E-post:
  • Brev: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Høringsfrist

  • 1. februar 2021