Frist for høring av politivedtekter for Drammen kommune er 20. desember.

Drammen kommunestyrer fattet følgende vedtak den 26. oktober 2020:

Rådmannen sender forslag til forskrift om politivedtekter i Drammen kommune på høring:

Frist

  • Høringsfrist er 20 desember 2020.

Send til

Innspill kan sendes som e-post til:

Ell du kan sende det som brevpost til Drammen kommune:

Dammen kommune
Postboks 7500
3008 Drammen

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver B. Kjartan Fønstelien.