Høring av skolerute for 2022-2023

Forslag til skolerute for grunnskolen i Drammen for 2022-2023 legges ut på offentlig høring. Høringen er åpen for alle, og frist for å sende inn høringssvar er 10.juni 2021.

Forslag til skolerute

Forslag til skolerute for 2022-2023 er nå ute på høring, og alle som ønsker å sende inn høringssvar har mulighet til det. Endelig skolerute for kommunale skoler i Drammen blir vedtatt i september.

Høringsutkast til skolerute for 2022-2023:

 • August: Første skoledag er onsdag 17.august
 • September: Ingen fridager
 • Oktober: Høstferie uke 40: fra og med mandag 3.oktober til og med fredag 7.oktober
 • November: Fridag onsdag 16.november
 • Desember: Siste skoledag før jul er onsdag 21.desember 
 • Januar: Første skoledag er mandag 2.januar
 • Februar: Vinterferie uke 9: fra og med mandag 27.februar 
 • Mars: Vinterferie uke 9: til og med fredag 3.mars
 • April: Påskeferie uke 14: mandag 3.april til og med mandag 10.april
 • Mai: Fridag er 17. mai (Grunnlovsdag), 18. mai (Kristi himmelfartsdag) og 29. mai (2. pinsedag)
 • Juni: Siste skoledag for sommerferien er fredag 16.juni

Total antall skoledager per år: 190

Sende inn høringssvar

Alle høringssvar merkes med «Høringssvar skolerute 2022-2023. Sak: 21/15018» og kan sendes til:

Høringsfrist

 • 10.juni 2021