Høring - Skolerute for 2023-2024 og 2024-2025

Forslag til skolerute for grunnskolen i Drammen kommune for skoleårene 2023-3024 og 2024-2025 sendes ut på offentlig høring. Høringen er åpen for alle.

Forslag til skoleruter

I denne høringen legger rådmannen frem forslag til skoleruter for grunnskolen for skoleåret 2023-2024 og skoleåret 2024-2025. 

Send inn høringssvar

  • Høringen er åpen for alle
  • Høringsfrist er 2.desember 2022

Høringssvar sendes til:

  • E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
  • Brev: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen
  • Høringssvar merkes med «Høringssvar skoleruter, sak 22/26782»

Skoleruten sluttbehandles i hovedutvalg for oppvekst og utdanning i første utvalgsmøte i 2023. Etter sluttbehandling publiseres skolerutene på kommunens hjemmeside.