Utkast til Veteranplan for Drammen kommune 2021-2025 er nå ute på ekstern høring, og alle som ønsker å sende inn høringssvar har mulighet til det. Planen blir behandlet politisk i september.

Planen skal inneholde tiltak som Drammen kommune skal gjennomføre for å kunne anerkjenne, ivareta og følge opp innbyggere i kommunen som tjenestegjør eller har tjenestegjort for Norge i militære internasjonale operasjoner i perioden fra 2. verdenskrig og frem til i dag. Regjeringen har oppfordret alle landets kommuner til å utarbeide kommunale veteranplaner.

Her kan du lese planen

Sende inn høringssvar

Alle høringssvar merkes med: "Sak:21/20473" og kan sendes til:

Høringsfrist

  • 1. juli 2021