Høring. Forslag til endring i vedtekten til SFO-AKS

Det gjennomføres nå en høring på forslag til endringer i vedtekten til SFO-AKS. Høringen er åpen for alle.

Høringen inkluderer tre dokumenter:

Høringsfrist: 09.03.22

Høringen sendes til: