Høring. Presisering av opptakskriterier i vedtekt for kommunale barnehager

Det gjennomføres nå en høring på forslag til justeringer i vedtekten til kommunale barnehager i Drammen. Høringen gjelder kun punkt 6 i opptakskriteriene, ikke hele vedtekten. Høringen er åpen for alle.

Høringen inkluderer tre dokumenter:

  1. Justering av vedtekter for kommunale barnehager (pdf)
  2. Utskrift av protokoll og vedtak fra saken (pdf)
  3. Gjeldene vedtekt for Drammen kommunale barnehager (pdf)

Høringsfrist: 04.01.2023

Høringen sendes til:

  • kommunepost@drammen.kommune.no(foretrekkes), eller Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen
  • Høringssvaret merkes med: «Sak: 22/28567» og hvem som avgir høringssvaret.

Etter at høringsperioden er gjennomført vil rådmannen sammenfatte og vurdere høringsinnspillene, og legge vedtekten frem til 2.gangs behandling. Dette vil skje tidlig i 2023.