Høring. Vedtekt for kommunale barnehager

Det gjennomføres nå en høring på forslag til justeringer i vedtekten til kommunale barnehager i Drammen. Høringen er åpen for alle.

Høringen inkluderer tre dokumenter:

  1. Saksfremlegg. Justering av vedtekter for kommunale barnehager
  2. Vedtak i saken. Justering av vedtekter for kommunale barnehager (pdf)
  3. Gjeldene vedtekt for Drammen kommunale barnehager (pdf)

Høringsfrist: 01.05.2022

Høringen sendes til: