Drammen kommune har nylig utarbeidet forslag til visjon – Et godt sted å leve – nær, inkluderende og nytenkende – og flere ambisiøse mål for utviklingen av drammenssamfunnet fram mot 2040. Samtidig starter arbeidet med kommunens plan for overordnet arealutvikling, med strategier for blant annet videre byutvikling. For å lykkes med den videre utviklingen så må offentlige og private aktører gjøre en felles innsats – vi må jobbe sammen for å nå nye mål.

Ordfører ønsker næringsaktører i Drammen velkommen til åpen dialog med politikere om hvordan vi sammen skal løfte Drammen. Hun inviterer til dialogseminar om by- og sentrumsutvikling i Drammen og byens regionale posisjon.

  • Hva bør Drammen satse på i byutviklingen framover?
  • Hvordan skal vi ta den regionale posisjonen vi ønsker?
  • Hvordan skal vi sammen løfte Drammen?

Arkitekt Alexandria Algard er invitert og vil innlede om hva som skal til for å skape en fremtidsrettet og attraktiv by. Algard er privatpraktiserende arkitekt fra Stavanger og juryleder for statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling (Attraktiv by-prisen).

Algard ble tidligere i år utnevnt til å lede et nasjonalt forum for arkitektur, bokvalitet og nabolag som skal gi råd om hvordan kommunene, staten og private aktører kan sikre kvalitet i by- og stedsutviklingsarbeidet.

Tid og sted

  • Tid: 14.oktober kl. 13-16
  • Sted: Børsens festlokale, Bragernes torg 13, Drammen

Ordfører håper næringsaktører som er engasjert i byutviklingen i Drammen har lyst og anledning til å delta i dialogen med formannskapet og gruppelederne i kommunestyret.

Kommuneadministrasjonen deltar også på møtet. Målet er å få løftet fram temaer og innspill til videre samarbeid om utviklingen framover.

Påmelding

Påmeldingsfristen er forlenget med tre dager. Påmelding innen 10. oktober.

Det er begrenset med plasser. For å få med flest mulig aktører, ønsker vi en deltaker pr aktør. 

Møtet vil også bli streamet på kommunens nettsider.

Send epost til parminder.kaur.bisal@drammen.kommune.no, med navn på deltaker, navn på bedriften og deltakers rolle, om du ønsker å delta.