Formannskapet har i møte den 20.10.2020, vedtatt å legge forslag til justert utbyggingsavtale mellom Drammen kommune og Helse Sør-Øst for nytt sykehus i Drammen ut til offentlig ettersyn.

Utbyggingsavtalene omfatter opparbeidelse av ny kommunal infrastruktur som følge av detaljreguleringsplan for nytt sykehus i Drammen - med Drammen Helsepark, vedtatt 03.09.2019. Kunngjøringen gjelder mindre justeringer av tidligere vedtatt utbyggingsavtale, vedtatt 03.09.2019.

Saksdokumentene med alle vedlegg og Formannskapets behandling kan sees på kommunens nettsider under ”Politikk” > ”Møter og dokumenter” > Formannskapet 20.10.2020, se sak 0124/20.

Merknader til utbyggingsavtalene kan sendes til Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, postboks 7500, 3008 Drammen, eller som epost til kommunepost@drammen.kommune.no innen fristen 30.11.2020. Vennligst merk spørsmål og merknader med: «Merknad til justert utbyggingsavtale for nytt sykehus i Drammen».