Justert utbyggingsavtale for Nytt sykehus i Drammen - kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 23.03.2021 vedtatt justert utbyggingsavtale mellom Drammen kommune og Helse Sør-Øst for Nytt sykehus i Drammen.

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan sees på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Kommunestyret> Se sak 34/21.