Bane NOR inviterer til informasjonsmøter om offentlig ettersyn av kommunedelplan for ny hensetting (togparkering) i Drammensområdet. Grunnet koronapandemien vil spesielle tiltak tre i kraft på disse møtene. De vil også være tilgjengelige på internett.

Møtene holdes 17. og 18. august og blir strømmet på Teams for dem som ikke ønsker å delta fysisk. På Bane NORs nettside finner du lenke til møtene. Du finner også informasjon om smittevernstiltak.

Bane NOR vil legge ut lenken til Teams samme dag som møtet skal gjennomføres.