Ny kommunal kompensasjonsordning – tildelingsrunde for januar og februar 2022

Drammen kommune er gjennom tildelingsrunde nr. 7 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KDM) tildelt 3,495 millioner kroner.

Hovedhensikten med ordningen er å tildele støtte til virksomheter i Drammen kommune som er hardest rammet av nasjonale smitteverntiltak i perioden januar og/eller februar 2022.

Alle virksomheter med selskapsform AS, ANS, DA og Enkeltpersonforetak tilhørende i Drammen kommune vil i tillegg til kunngjøring her, få tilsendt informasjon om søknadsprosessen via Altinn.

Hvem kan søke?

Midlene skal tildeles i henhold til regler for nasjonal notifisert ordning (pdf), og hovedlinjene er som følger:

 • Virksomheter innenfor servering-/uteliv, reisearrangører, overnattingsvirksomheter, sport- og fritid, kunst og underholdning, kongress-, messe- og utstillingsvirksomheter samt opplevelsesnæringer med forretningsadresse i Drammen.
 • Virksomheter som kan dokumentere minimum 30% omsetningssvikt i januar og/eller februar 2022 sammenlignet med januar og/eller februar 2020. Hvis virksomheten ble etablert etter januar/februar 2020, skal budsjettert omsetning for januar/februar 2022 benyttes som sammenligningsgrunnlag.
 • Andre typer virksomheter og bransjer som åpenbart også er direkte økonomisk rammet av smitteverntiltak i perioden januar og/eller februar 2022.
 • Virksomheter som er del av et større konsern, men som opererer som eget lokalt selskap med eget regnskap kan søke. Det er et krav at tildelte midler forblir i den lokale delen av konsernet, slik at det bidrar til å bevare lokale arbeidsplasser i Drammen.
 • Det gis ikke støtte til foretak som var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019.
 • Øvre grense for samlet statlig støtte er satt til kr. 2 300 000 euro per foretak. Konsern må oppgi støtte på konsernnivå.

Kriterier for beregning av støtte

Midlene vil administrativt bli fordelt i tråd med vedtak i formannskapet i Drammen kommune 15. mars 2022.

Hvordan søke?

Midlene tildeles etter retningslinjene for den nasjonalt notifiserte ordningen (godkjent i april 2021) under covid-19 rammeverket (kap. 553 post 68). Dette medfører obligatorisk bruk av standard søknadsskjema utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Du finner søknadsskjema på regionalforvaltning.no. Husk å velge Drammen kommune, så Kommunal kompensasjonsordning 7.  

Søknadsskjema

Brukerveiledning

Standard skjema er dessverre ikke tilpasset den enkelte kommune, følg denne veiledningen for utfylling av søknadsskjemaet.

 1. Logg inn i Regionalforvaltning.no og opprett bruker dersom du ikke har det fra før.
 2. Velg skjema Drammen kommune – Kommunal kompensasjonsordning 7
 3. Side 1 og 2: Følg veiledningen i skjemaet.
 4. Side 3
  Veiledning for hvordan fylle ut side tre i søknaden
 5. Side 4 og 5: Fyll ut begge egenerklæringene, følg veiledning i skjemaet.
 6. Side 6: Last opp relevante vedlegg for din virksomhet i henhold til beskrivelsen i pkt. 1-9. Ved behov for å gi tilleggsopplysninger, er det anledning til å laste opp totalt 10 vedlegg.

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt på:

Det kan ta noe tid å fylle ut skjema og fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon, så det anbefales å starte søknadsprosessen så snart som mulig. Drammen kommune kan ikke garantere at eposter med spørsmål blir besvart rett før søknadsfristens utløp, men vi vil svare så langt det er mulig.

Drammen kommune, Kommunal –og moderniseringsdepartementet eller EFTAs overvåkingsorgan ESA kan gjennomføre kontrolltiltak i forbindelse med denne ordningen. Dersom søker oppgir feilaktige opplysninger, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, helt eller delvis. Hovedregelen er at ulovlig støtte må tilbakebetales med renter og renters rente.

 • Frist for å søke er 30. mars 2022 kl. 23.59.