Kompensasjonsordning – tildelingsrunde for desember 2021

Drammen kommune er gjennom tildelingsrunde nr. 5 og 6 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KDM) tildelt til sammen 13,197 millioner kroner.

Hovedhensikten med ordningen er å tildele støtte til virksomheter i Drammen kommune som er hardest rammet av nasjonale smitteverntiltak som ble innført i desember 2021.

Alle virksomheter med selskapsform AS, ANS, DA og Enkeltpersonforetak tilhørende i Drammen kommune vil i tillegg til kunngjøring her, få tilsendt informasjon om søknadsprosessen via Altinn.

Hvem kan søke?

Midlene skal tildeles i henhold til regler for nasjonal notifisert ordning (pdf), og hovedlinjene er som følger:

  • Virksomheter med adresse i Drammen kommune kan søke.
  • Virksomheter som er del av et større konsern, men som opererer som eget lokalt selskap med eget regnskap kan søke. Det er et krav at tildelte midler forblir i den lokale delen av konsernet, slik at det bidrar til å bevare lokale arbeidsplasser i Drammen.
  • Det gis ikke støtte til foretak som var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019.
  • Øvre grense for samlet statlig støtte er satt til kr. 2 300 000 euro per foretak. Konsern må oppgi støtte på konsernnivå.

Kriterier for beregning av støtte

Midlene vil administrativt bli fordelt i tråd med vedtak i formannskapet i Drammen kommune 6. januar 2022.

Hvordan søke

Midlene tildeles etter retningslinjene for den nasjonalt notifiserte ordningen (godkjent i april 2021) under covid-19 rammeverket (kap. 553 post 68). Dette medfører obligatorisk bruk av standard søknadsskjema utarbeidet av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Du kommer til regionalforvaltning.no og søknadsskjema ved å følge denne lenken:

Regionalforvaltning

Velg skjema Drammen kommune - Kommunal kompensasjonsordning 5 og 6.

Frist

  • Søknadsfrist er 24. januar 2022 kl. 23.59

Slik fyller du ut skjema

Standard skjema er dessverre ikke tilpasset den enkelte kommune, følg denne veiledningen for utfylling av søknadsskjemaet.

  • Logg inn i Regionalforvaltning og opprett bruker dersom du ikke har det fra før.
  • Velg skjema Drammen kommune – Kommunal kompensasjonsordning 5 og 6.

Side 1 og 2

Følg veiledningen i skjemaet.

Side 3

Illustrasjon for utfylling av skjema

Side 4 og 5

Fyll ut begge egenerklæringene, følg veiledning i skjemaet.

Side 6

Last opp relevante vedlegg for din virksomhet i henhold til beskrivelsen i pkt. 1-7.

Ved behov for å gi tilleggsopplysninger, er det anledning til å laste opp totalt 10 vedlegg.

Ved spørsmål ta kontakt på e-post lokaltnaringsfond@drammen.kommune.no. Det kan ta noe tid å fylle ut skjema og fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon, så det anbefales å starte søknadsprosessen så snart som mulig. Drammen kommune kan ikke garantere at eposter med spørsmål blir besvart rett før søknadsfristens utløp, men vi vil svare så langt det er mulig.

Drammen kommune, Kommunal –og moderniseringsdepartementet eller EFTAs overvåkingsorgan ESA kan gjennomføre kontrolltiltak i forbindelse med denne ordningen. Dersom søker oppgir feilaktige opplysninger, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, helt eller delvis. Hovedregelen er at ulovlig støtte må tilbakebetales med renter og renters rente.