Kunngjøring av krisepakke til næringslivet i Drammen kommune som følge av skjenkestopp

Serveringsbransjen i Drammen kommune får 11. millioner.

Det vises til vedtak i formannskapet i Drammen kommune fredag 18. desember 2020.

Les også: Julegave til serveringsbransjen på 11 millioner kroner

Følgende retningslinjer legges til grunn

  1. Serveringssteder med godkjent skjenkebevilling kan søke kompensasjon for inntektsbortfall som følge av nasjonale og lokale smitteverntiltak.
  2. Inntektsbortfallet skal avgrenses til den perioden de kommunale smitteverntiltakene har omfattet skjenkestopp, dvs. november og desember 2020, med referanse til godkjente regnskapstall for tilsvarende periode i fjor, dvs. november og desember 2019.
  3. Inntektsbortfallet må være forårsaket av de kommunale smittevernreglene i Drammen kommune om skjenkestopp.
  4. Dersom virksomheten er nystartet og ikke kan fremlegge godkjent regnskap for 2019, eller inntektstall for november og desember for 2019, skal budsjett-tall og forventet inntekt for november og desember 2020 legges til grunn som dokumentasjon for beregnet inntektssvikt.
  5. Det er ikke satt noen nedre grense for dokumentert inntektstap.
  6. Det kompenserer maksimalt for inntektsbortfall med inntil 0,5 millioner kroner pr virksomhet.
  7. Det må redegjøres i søknaden for den forventede bevaringen av arbeidsplasser, som følge av de omsøkte midlene.

Frist

Søknadsfrist er 4. januar 2021

Du kan søke frem til midnatt (til og med klokka 23.59) den 4. januar 2021. Etter dette vil ikke søknad bli registrert.

Skjema gir beskjed om hvilken informasjon du må legge inn.

Om søknaden

Legg merke til dokumentasjonskravene (det er få) som står opplistet i starten av søknadsskjema. Det er ikke anledning til å ettersende dokumentasjon, da det er nødvendig med rask behandling av søknader.

Hvis du mot formodning ikke kan vedlegge dokumentasjon, må du som et minimum legge ved et dokument som forklarer hvorfor du ikke har lagt ved obligatorisk dokumentasjon.

Kontakt

Har du spørsmål eller problemer med søknadsskjema, send epost til kommunepost@drammen.kommune.no, og merk epost «krisepakke til næringslivet».

  • Alle søknadene blir behandlet etter søknadsfristens utløp.