Kunngjøring av tillatelse om endring av leden

Drammen kommune bygger ny bybro over Drammenselva mellom Bragernes torg og Strømsø torg Tiltaket krever tillatelse etter havne- og farvannsloven paragraf 14. Tillatelse er gitt av Kystverket 20.6.2022 (ref. 2022/405-11) med vilkår om kunngjøring i henhold til havne- og farvannsloven paragraf 14.

I september 2022 starter arbeidene med fundamentering av den nye Bybrua. Bruarbeidene forventes å pågå frem til høsten 2025. Deretter vil det første halvår i 2026 være aktivitet på og i elva med blant annet riving av midlertidig bru og resterende fundamenter på gammel bybru.

Informasjon om tiltaket oppdateres fortløpende på Drammen kommunes nettsider:

Seilingsled

Seilingsled vil variere i løpet av byggeperioden. Leden merkes etter vilkår i tillatelsen og nærmere avtaler med Drammen Havn.

Under enkelte operasjoner vil det bli nødvendig å stenge farleden midlertidig. Det forventes ikke at stenging blir langvarig.

I tillegg til tydelig merking på begge sider av tiltaksområdet, vil aktuell stenging av farvann bli opplyst om via Drammen kommunes nettsider og Facebookside.

Lokale småbåtforeninger mottar relevant informasjon fortløpende på e-post. For å bli satt på denne varslingslisten, benytt e-postadressen oppgitt under.

Tiltakshaver

Drammen kommune er tiltakshaver for den delen av brua som går over elva.

Kontaktinfo er:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.